Praktijkervaring als zelfstandig ondernemer binnen Leisure industrie is meermaals van toegevoegde waarde gebleken voor opstellen beleidsnota's inzake Vrijetijdseconomie.

Door gericht mijn brede kennis  in te zetten kan ik een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van toekomstig beleid. Juist mijn ervaring vanuit de praktijk gebruik ik om mogelijke effecten van beleid op ondernemers te belichten.

 

Bijvoorbeeld:

  • Provincie Gelderland  ( 11-2018 tot heden )
    Projectleider Team Recreatie & Toerisme en verantwoordelijk voor het spoor Bekendheid Gelders aanbod vergroten. Mede vorm gegeven aan de uitvoeringsagenda 2.0 en de vooraf gestelde doelen gehaald. Proces begeleid rond Visie en Strategie Campagne Gelderse streken die als kader aan de uitvoerende partijen van de Toeristische Campagne Gelderse Streken is gesteld.
  • Recreatiecommissie gemeente Aa en Hunze – 10 jaren; in deze commissie heb ik samen met vertegenwoordigers van andere branches input voor beleidsnota’s geleverd.
  • Commissie Hotelclassificatie Benelux (van Bedrijfschap Horeca & Catering): samen met partners vanuit Gastvrij Nederland werd deze classificatie geactualiseerd. Inmiddels hanteren we de Europese Hotelclassificatie.
  • Als vice-voorzitter van de sector Hotels (KHN) gaf ik samen met collega’s uit het hele land input op beleid inzake Omgevingvisie’s, OTA’s, Reviewsites, Europese rapporten Brandveiligheid Kleine Hotels, cao, enz.
    Op Europees niveau werken we samen binnen de Hotrec, een samenwerkingsverband van Europese brancheorganisaties.

Duurzaam aantrekkelijk blijven als sector of bestemming vraagt om een vooruitziende blik op de toekomst. Zie bijvoorbeeld het in 2019 gepresenteerde rapport van de RLI “Waardevol Toerisme” en het op de Nationale Toerisme Top in 2018 door het NBTC gepresenteerde rapport “Perspectief 2030”. Werken aan duurzame ontwikkeling vraagt draagvlak van de betrokken partners en inwoners. Daarom is het zo belangrijk dat overheden bij het opstellen van beleidsplannen over onze sector ook vraaggericht werken en ons uitnodigen mee te denken in het proces voorafgaand aan een beleidsnota.